HAKKA SURESİ

44 Eğer o, bize karşı bazı sözleri uydurup-söylemiş olsaydı,

45 Muhakkak onun sağ- elini (bütün güç ve kudretini) çekip-alıverirdik.

46 Sonra onun can damarını elbette keserdik.

47 O zaman, sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip-uzaklaştıramazdı.25

48 Çünkü o (Kur'an, Allah'tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.26

49 Elbette biz, içinizde yalanlayanların bulunduğunu biliyoruz.

50 Gerçekten o (Kur'an), kafirler için (kahırlı) bir hasrettir.27

51 Ve şüphesiz o, kesin bir gerçektir (hakku'l-yakin).

52 Öyleyse, büyük Rabbini ismiyle tesbih et.


www.tavaf.com