NİSA SURESİ

69 Allah'a ve Resul'e kim itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular (ve doğrulayanlar), şehidler ve salihlerle99 beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar?100

70 Bu fazl (bol ihsan), Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.

71 Ey iman edenler, (düşmanlarınıza karşı) tedbirinizi alın101 da savaşa bölük bölük çıkın ya da topluca çıkın.

72 Şüphesiz sizden ağır davrananlar vardır.102 Şayet, size bir musibet isabet edecek olsa: "Doğrusu Allah, bana nimet verdi, çünkü onlarla birlikte olmadım" der.


www.tavaf.com