NİSA SURESİ

150 Allah'ı ve peygamberlerini (tanımayıp) küfre sapan, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyen, ve "Bazısına inanırız, bazısını tanımayız" diyen ve bu ikisi arasında bir yol tutturmak isteyenler;

151 İşte onlar, gerçekten kâfir olanlardır.178 Kâfirlere aşağılatıcı bir azab hazırlamışızdır.

152 Allah'a ve peygamberine inananlar ve onlardan hiç biri arasında ayırım yapmayanlar, işte onlara ecirleri verilecektir.179 Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.180


www.tavaf.com