FURKAN SURESİ

52 Öyleyse kâfirlere itaat etme ve onlara (Kur'an'la) büyük bir cihad ver.67

53 İki denizi (birbirine) salıp katan O'dur; bu, tatlı, susuzluğu giderici, bu da tuzlu ve acıdır. İkisinin arasında (birbirlerine karışmalarını önleyen) bir engel (berzah) ve aşılmayan bir sınır koymuştur.68

54 Ve insanı bir sudan yaratıp onu, neseb ve sihr (iyyet sahibi) kılan O'dur.69 Senin Rabbin güç yetirendir.

55 Allah'ın bırakıp kendilerine yarar da, zarar da sağlayamayacak şeylere ibadet etmektedirler. Kâfir, (asıl) kendi Rabbine karşı (şeytana) arka çıkandır.70

 


www.tavaf.com